SHOW UK

 

SHOW UKהיא יוזמה משותפת של המועצה הבריטית וקרן קלור ישראל שמטרתה לחזק את הקשר בין ישראל לבריטניה על ידי חשיפת תרבות בריטית עכשווית באמצעות סדרת אירועי פופ אפ בפסטיבלים ברחבי ישראל. התכנית  תציג מנעד רחב של אמנויות בחגיגה בריטית של גיוון תרבותי וחדשנות ותפעל ליצירת הזדמנויות לקשרים ולמפגשים בין הקהילות השונות, לזרוע זרעי שיתופי פעולה עתידיים ולקדם הכלה ושילוב בחברה דרך האמנויות. 

 

 

 

מערכת למכירת כרטיסים