אישורי העמותה

אישור נגישות

אישור ניהול ספרים 

אישור ניכוי מס 

רישיון עסק

אישור ניהול חשבון 

תעודת רישום העמותה 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים